Tuesday, March 23, 2010

BEBUAS/ WAHONG LAUT/ PREMNA MICROPHYLLA


Pandangan hadapan dan belakang sebelum ubahsuai.


Selepas ubahsuai.

GAMBAR DI ATAS:PANDANGAN BELAKANG ADALAH PANDANGAN ASAL DEPAN POKOK. SAYA TELAH MENGUBAH PANDANGAN BELAKANG MENJADI PANDANGAN HADAPAN.


Sebelum pengubahsuaian..Pandangan belakang


Pandangan depan dan sisi kiri.


Pandangan sisi kiri dan hadapan selepas ubahsuai


Pandangan depan dan belakang selepas ubahsuai


Simulasi pandangan depan dan belakang.

Wednesday, March 17, 2010