Tuesday, February 23, 2010

BEBUAS (PREMNA MNAUSEOSE), SANCANG @ WAHONG LAUT


Sebelum ubahsuai.
mungkin dibuat pandangan hadapan.Pandangan belakang.


Gambar kiri mungkin dibuat pandangan hadapan.


Simulasi lebih kurang


Simulasi lebih kurang.

Friday, February 5, 2010

Thursday, February 4, 2010

BEBUAS (PREMNA MNAUSEOSE), SANCANG @ WAHONG LAUT

Bagaimana membuat jin, shari agar ianya kelihatan hampir sama dgn kejadian asalnya dan bagaimana harus diubah cara tanamnya agar pokok tersebut kelihatan lebih cantik dan harmoni.


Pandangan hadapan dan belakang sebelum dibaiki.


Selepas dibaiki.